Home / Vesti iz Knjazevca / Centar za socijalni rad

Centar za socijalni rad

Knjaževac : PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA DODELU POMOĆI GRAĐANIMA ZA POBOLjŠANjE USLOVA STANOVANjA –

Na osnovu člana 51 Statuta Knjaževac („Sl.list opštine Knjaževac“ br. 4/2009 i 10/2015) i člana 33 Poslovnika o radu Opštinskog veća („Sl. list opštine Knjaževac „ br. 2/2009) Opštinsko veće opštine Knjaževac na sednici održanoj 31.03.2016 godine donosi PRAVILNIK O ...

Read More »

Knjaževac : Poziv penzionerima –

Opština Knjaževac obaveštava penzionere sa prebivalištem na teritoriji naše opštine, čiji mesečni iznos penzije ne prelazi 15.000 dinara, da se od 10. februara do 10. marta, radnim danom od 8 do 15 časova, mogu prijaviti Centru za socijalni rad “Dr ...

Read More »

Realizacija usluge “Pomoć u kući za za stare i osobe sa inveliditetom“ (Foto)

Kroz sprovođenje javnih radova, u Centru za socijalni rad realizuje se usluga “Pomoć u kući za za stare i osobe sa inveliditetom.“ Ova usluga u Centru se pruža od 2005. godine i namenjena je svim stanovnicima opštine Knjaževac , koji ...

Read More »

Opština Knjaževac obezbedila sredstva za besplatne udžbenike

Opština Knjaževac je na osnovu spiskova koje su dostavile osnovne škole, obezbedila  sredstva za besplatne udžbenike. Roditelji dece koja se nalaze na spisku treba da se jave blagajni Centra za socijalni rad u Knjaževcu na adresi  Karađorđeva 53. Kontakt telefon  ...

Read More »

Knjaževac : Marija Jelenković – Kako do povlastica za plaćanje računa

EPS, „Srbijagas“ i toplane uvode red u naplatu računa. Energetske socijalne karte su dobar način da se pomogne najsiromašnijima. Međutim, do sada je malo njih steklo status energetski zaštićenog potrošača. Za olakšice za grejanje iz daljinskih sistema tačne evidencije nema, ...

Read More »

Knjaževac : Preuzmite prijavu za dodelu opreme za prijem digitalne televizije

U okviru procesa prelaska sa analognog na digitalno emitovanje televizijskog programa Ministarstvo trgovine, turizima i telekomunikacija upućuje javni poziv ugroženim potrošačima za prijavu za dodelu opreme za prijem signala digitalne televizije, odnosno Set Top Box uređaja (u daljem tekstu: STB ...

Read More »

Knjaževac : Potrebne 4 negovateljice

Centar za socijalni rad „Dr Mihajlo Stupar“ Knjaževac objavljuje poziv za podnošenje ponude u postupku javne nabavke male vrednosti. Predmet javne nabavke, broj JN 3/2014 od 10.11.2014.godine koja se sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti je usluga Pomoć u ...

Read More »